Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Bakgrund

Molotov-Ribbentrop- avtalet

För Finlands vidkommande var det ödesdigert att Finland förutom Polens östra del och de baltiska länderna hade lovats till Sovjetunionens intressesfär i ett hemligt tilläggsprotokoll till det ideologiskt fullständigt överraskande Molotov-Ribbentrop-avtalet mellan det kommunistiska Sovjetunionen och det nationalsocialistiska Tyskland. Efter att Tyskland med Sovjetunionens bistånd genom ett blixtkrig i september 1939 hade erövrat Polen kallade sovjetregeringen enskilt representanter för Estland, Lettland och Litauen till Moskva för underhandlingar om ett militärt avtal. Inom några dagar böjde sig dessa stater inför hotet. Sovjetunionen fick baser i de baltiska länderna och ockuperade länderna helt och hållet på sommaren 1940.

Berättelser