Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Bakgrund

Tyskland

I fredsfördraget som ingicks i Versailles år 1919 efter första världskriget blev Tyskland som förlorat kriget tvunget att ge upp betydande landområden, speciellt den så kallade polska korridoren till Östersjön, samt att betala stora krigsskadestånd. Tysklands armé begränsades till en liten yrkesarmé och bland annat förbjöds militärflyget. En jätteinflation och omfattande arbetslöshet satte Tysklands folk på hårda prov. Weimarrepublikens demokratiska regeringar, som följde efter att kejsarmakten blivit avskaffad, var svagaAdolf Hitler

I Tyskland förekom omfattande oroligheter och ytterlighetselementens popularitet växte. En sådan gruppering var Tysklands Nationalsocialistiska Arbetarparti som leddes av Adolf Hitler. På grund av valframgången utnämndes Hitler år 1933 till rikskansler, det vill säga statsminister. Relativt snabbt koncentrerade Hitler all makt åt sig själv och styrde med diktatorsfasoner.
Hitler började strax häva bestämmelserna i Versaillesfördraget. I detta fick han ett omfattande godkännande, eftersom fredsfördraget ansågs orättvist. Våldet som speciellt riktade sig mot judarna och förtrycksåtgärderna däremot medförde kritik i vida kretsar redan från början.

Allmän värnplikt infördes i Tyskland år 1935. Tyskland påbörjade en kraftig upprustning. Samtidigt satte man i gång med regionala arrangemang. Det demilitariserade Rhenlandet ockuperades år 1936. Österrike anslöts till Tyskland år 1938. En tysk frivilligtrupp, Legion Condor, deltog under åren 1936-39 i spanska inbördeskriget i de nationalistiska, det vill säga general Francos trupper, som vann kriget.

Med stöd av Münchenfördraget som ingåtts med västmakterna år 1938 ockuperade Tyskland de så kallade sudetområdena i Tjeckoslovakien, som var bebodda av tyskar. I mars 1939 ockuperade Tyskland hela Tjeckoslovakien. Till hela världens stora förvåning ingick Tyskland 23.8.1939 en nonaggressionspakt med Sovjetunionen, som hade ansetts som en sannolik fiende till Tyskland. På basis av detta så kallade Molotov-Ribbentrop-avtal hade Tyskland fria händer i fråga om de västra delarna av Polen. Östra delen av Polen, de baltiska länderna och Finland kom att höra till Sovjetunionens intressesfär.

Tyskland inledde krigsoperationer mot Polen 1.9.1939. Storbritannien och Frankrike förklarade Tyskland krig 3.9.1939. Andra världskriget hade brutit ut.

Berättelser