Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Bakgrund

Underhandlingarna med Sovjetunionen i slutet på 1930-talet.

StalinDå läget i Europa skärptes ville Sovjetunionen på våren 1938 underhandla om områdes- och säkerhetsfrågor mellan Finland och Sovjetunionen. Finlands regering avvisade gemensamma säkerhetsarrangemang både på våren och hösten 1938. Sovjetunionen tog fram dessa ärenden på nytt på våren 1939. Den finländska regeringens inställning var negativ. Den politiska ledningen i Finland ville inte äventyra det nordiska samarbetet genom att ge sig in på säkerhetspolitiska projekt med Sovjetunionen. Sovjetunionen ansågs vara en diktatur styrd av Stalins järnhårda grepp. En anslutning till ett system som leddes av Moskva ansågs vara omöjligt.

Berättelser