Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Befolkningsskyddet

För skydd av civilbefolkningen inrättades i vårt land år 1927 en frivillig Gasskyddsförening, som snabbt växte till en organisation. Den bedrev upplysnings- och utbildningsverksamhet, men finansierade också sådan verksamhet som skulle ha hört till staten. Utvecklingen av befolkningsskyddet skedde till en början förhållandevis långsamt, men beredskapen växte i slutet på 1930-talet. Först år 1939 blev befolkningsskyddet etablerat genom lag. Också befolkningsskyddets beredskap baserade sig under vinterkriget på resultaten av frivilligt arbete.

Berättelser