Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Itsenäistymisen vuodet

Berättelser om åren före självständigheten

- De första yttringarna

I februari 1900 förlades avdelningar av det ryska gendarmeriet till Finland. Gendarmerna betraktades med rätta som Bobrikovs spioner, och det hat man kände till generalguvernören drabbade även dem. De första uttryck aktivismen i södra Svenskösterbotten tog sig var riktade mot gendarmerna och bör främst rubriceras som illdåd och oförskämdheter.

Läs mer...

- Sydösterbotten får vapen

I december 1905 bildades Voima-förbundet, som officiellt uppträdde som en idrottsorganisation, men vars syfte var att skapa en beväpnad, frivillig milis, som skulle ersätta den av Bobrikov upplösta finska militären. Förbundet fick snart både medlemmar och sympatisörer i Sydösterbotten, där som nämnts Svarta korset tidigare under året bildats i samma syfte.

Läs mer...

- Aktivism

Då det gäller förberedelserna för Finlands självständighet intar Jeppo en verklig hedersplats och framstår, åtminstone tidvis, som den viktigaste orten i vårt land.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser