Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Åren inför självstädingheten

Sveaborgsupproret

Militärens uppror på Sveaborg i början av hösten 1906 grundade sig till en början på många misshälligheter av mindre vikt, vilka utnyttjades av tre unga officerare som gått med i den revolutionära verksamheten och ställt sig i ledningen för upprorsrörelsen. Upprorsmakarna hade också räknat med att få stöd av andra truppenheter och av de röda gardena, men så blev det inte. Endast ett litet antal av rödgardisterna deltog i upproret. Regeringstrogna trupper från flottan och infanteriet slog ner upproret redan inom tre dygn. Ett stort antal helsingforsbor följde med upproret och hur det slogs ner på Salutorget och i Brunnsparken. För upproret dömdes allt som allt 24 personer till döden och 890 fick fängelsestraff. Också en del rödgardister som deltagit i upproret fick fängelsestraff.

Berättelser