Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Åren inför självstädingheten

Följderna av kriget

I striderna krävde kriget nära på 7 000 offer, vid olika våldsamheter dog ca 11 000 personer och i fångläger efter kriget avled ca 12 000 personer. Det totala antalet offer, över 30 000, var mycket tungt för det lilla folket. Våldshandlingarna under kriget på bägge sidor samt domarna som de upproriska fick väckte hat och bitterhet. En del av de röda flydde till Råds-Ryssland, där vissa av dem förberedde en ny revolution i Finland.

Tampere

Fastän krigstillstånd mellan Finland och Sovjetryssland inte hade proklamerats, ansågs staterna i själva verket var i krig med varandra. Krigstillståndet upphörde i och med fredsavtalet i Dorpat (Tarto) i oktober 1920.

Många av de äldsta veteranerna från våra krig hade deltagit redan år 1918 i frihets-medborgarkriget antingen på den vita eller röda sidan. Gemenskapsandan i vinterkriget "vinterkrigsandan" skylde över de gamla meningsskiljaktigheterna.

Berättelser