Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Vapensmusselaffären

  Under den osäkra tiden efter fortsättningskrigets slut var man i vårt land rädd för att Sovjetunionen skulle försöka ockupera Finland. Av denna orsak utplacerades beväpning för 34 bataljoner i hemlighet runt om i Finland. Med dessa bataljoner skulle man inleda striden mot den eventuella ockupanten. Det var fråga om en rent militär beredskapsåtgärd i den händelse Sovjetunionen skulle bryta vapenstilleståndsavtalet.

Projektet avslöjades emellertid och med anledning av denna så kallade vapensmusselaffär dömdes 1 488 män, som hade handlat oklanderligt, till frihetsstraff. Vapensmusselaffärens rättegångar och det godtycke som den statliga polisen, Valpo, som blivit politisk, utövade väckte stor oro bland medborgarna. Vapensmusslandet hade efter avslöjandet en stor betydelse för Finlands framtid, eftersom Sovjetunionen nödgades konstatera att Finland var färdigt intill det sista också i sin desperata situation att kämpa för sin självständighet på samma sätt som i vinterkriget.

Berättelser