Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Civilbefolkningen

Civilbefolkningens berättelser

- Livet i en by på landsorten på Karelska näset på 1920 och 1930-talen

Antti Henttonen

Jag föddes på Anttila gård 1922 i Henttola by av S:t André socken, som Vuoksen delar itu, som den tredje i ordningen i en sexbarnsfamilj. S:t André är känd från historien som den plats där man funnit ett 10 000 år gammalt nät som är det äldsta i världen samt från frihetskrigets tider genom att den Karelska frontens stab under ledning av överste Aarne Sihvo fanns där. På våren 1918 byggde man här på en månad Finlands första flygfält. Från S:t Andrés järnvägsknutpunkt vek järnvägen av mot Imatra.

Läs mer...

- Depressionsåren

Arvi Arponen, 17-vuotias

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat, Työväenarkisto

 

År 1930, pojken var då en 17-årig arbetsvillig yngling. Ganska kraftigt byggd och i stort behov av pengar. Vid den tiden levde man ännu i mycket genom naturahushållning. Men odlingarna gav inte utkomsttrygghet för de familjer i byarna som bodde på backstugutorpen. Köpkraften för livets nödtorft och behov måste man skaffa sig genom tillfälliga arbeten någon annanstans.

Läs mer...

- En ung pojke i skogsarbete

Arvi Arponen, 13-vuotias

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat
Työväenarkisto

 

Pojkens folkskola slutade på våren 1926. Livet i hela sin utsträckning låg framför. Inga bekymmer med yrkesval eller år av fortbildning. För trettonåringen var livets mening klar på förhand.

Läs mer...

- I arbete på en fabrik

Arvi Arponen, 17-vuotias (vuonna 1930)

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat
Työväenarkisto

 

På tre man hand promenerade vi bort från torget, genom den öppna porten gick vi in i skydd bland det gamla Tiuri-slottets vallar. Vi funderade över läget och beslöt oss för att ta oss i skogsarbete i riktning mot Suojärvi. Inför resan var det dåligt med pengar och en stor del gick åt för tågresan till Kexholm. Pengarna skulle nätt och jämt räcka vägen fram. Men därefter gällde det att fundera.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser