Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Civilbefolkningen

Civilbefolkningens berättelser

- Tiden efter krigen

Moilanen, Veikko Armas

Av de negativa verkningarna efter kriget måste man nämna att hemmet blev kvar på den avträdda sidan och att man måste flytta bort. Jag sårades två gånger i kriget, ersättningar lyckades jag inte få. Det var brist på bostäder och någon ordinarie arbetsplats fanns inte.

Läs mer...

- Krigsskadeståndet

lyly1Lyly, Pentti Adolf

Den krigstida tjänstgöringen i försvarsmakten inledde jag 15.10.1943 på Ladogas strand i Huuhanmäki, Jakkima inom pansarvärnet. Jag blev inskriven i Tyrjäregementet. Det skedde i Ohta 12.5.1944. Jag sårades i striderna vid Siiranmäki 1944. Jag blev civil 8.3.1945. Min invaliditetsgrad fastställdes först år 1984.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser