Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Civilbefolkningen

Civilbefolkningens berättelser

- Livet i en by på landsorten på Karelska näset på 1920 och 1930-talen

Antti Henttonen

Jag föddes på Anttila gård 1922 i Henttola by av S:t André socken, som Vuoksen delar itu, som den tredje i ordningen i en sexbarnsfamilj. S:t André är känd från historien som den plats där man funnit ett 10 000 år gammalt nät som är det äldsta i världen samt från frihetskrigets tider genom att den Karelska frontens stab under ledning av överste Aarne Sihvo fanns där. På våren 1918 byggde man här på en månad Finlands första flygfält. Från S:t Andrés järnvägsknutpunkt vek järnvägen av mot Imatra.

Läs mer...

- Depressionsåren

Arvi Arponen, 17-vuotias

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat, Työväenarkisto

 

År 1930, pojken var då en 17-årig arbetsvillig yngling. Ganska kraftigt byggd och i stort behov av pengar. Vid den tiden levde man ännu i mycket genom naturahushållning. Men odlingarna gav inte utkomsttrygghet för de familjer i byarna som bodde på backstugutorpen. Köpkraften för livets nödtorft och behov måste man skaffa sig genom tillfälliga arbeten någon annanstans.

Läs mer...

Berättelser