Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Försvararens berättelser

- Nödmeddelandet 30.11.1939

Radisti

Torsti Juhavaara,

 

I november 1939 strax före vinterkriget i Helsingfors på adressen Högbergsgatan 21, effektiverade högsta ledningen för Finlands försvarsmakts Högkvarter och bland annat generalstabens operativa avdelning beredskapen för eventuella kommande krävande uppgifter. Jag hade som ung fänrik 25.11.1939 överraskande fått kommendering till Högkvarterets operativa avdelning, närmare bestämt sagt som chef för avdelningens kansli.

Läs mer...

- Elddop

Jarl Gallén: Tionde regementet

 

Det var med tillfredsställelse vårt regemente axlade uppgiften att äntligen övertaga ett stycke av "Mannerheimlinjen", som vi kunde kalla vårt eget. Bättre kunde ställningarna varit, men - å andra sidan var det en lättnad att få upphöra med vagabondlivet. Det nya försvarsområdet rekognoscerades omsorgsfullt, och bataljonerna övertogo var sin del - II P till höger och III P till vänster. Kapten Grünn slog ned sina bopålar vid kommunalhemmet, medan kapten Lassenius befolkade skogen vid Kosenjoki. RE trotsade lössen i en stuga i Tikkala.

Läs mer...

- Ässä-regementets anda

L. Arvi P. Poijärvi
Ässän tie

 

 Tillkomsten av vapenbrödraanda i ett truppförband bestående av helsingforsbor

Då folkskolan i Berghäll, Nilsiägatans nya svenska folkskola, Arbetarinstitutet på Helsingegatan och andra skolor och inrättningar norr om Långa bron på hösten 1939 fylldes med helsingforsbor i reserven, vilka inom några dagar organiserades till 11 infanteriregementet, med täcknamnet S-regementet, således Ässä-regementet, kunde ingen ana att av detta truppförband kunde bli ett fast brödraförbund så genomsyrat av en viss "anda", att man inom kort började tala om »Ässä-regementets» anda.

Läs mer...

- Yngre värnpliktiga...

Georg Kaustinen

 

...från Nylands Regemente i vinterkrigets JR 61

Vi kom in som värnpliktiga den 9 september 1939. Något nervöst var det i luften ty det talades hela tiden om våra relationer till grannen i öster. En fältväbel hade vi nog som ivrigt försökte förneka att, det skulle varit spänt mellan vårt land och Sovjet, men det verkliga förhållandet kunde inte döljas.

Läs mer...

- De ödesdigra dagarna

 

De odesdigra dagarna1Summa-pjäs uppställd i Viborg efter vinterkriget.

Bertel Wiik

 

Den 1 februari fick vi reda på vad ryssarna haft för sej under nätterna. Enligt källor var det mer än 400 kanonrör som började sända sina granater över vårt avsnitt. Man beräknade att det blev ca 6000 granater i timmen. Ryssarna hade rustat för ett avgörande på vårt avsnitt, och nu skulle allt malas sänder. Vanligen kom det ett störtregn av granater några timmar per dag, och strax efteråt kom pansarvagnar och infanteri.

Läs mer...

Berättelser