Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Försvararens berättelser

- Vapensmusslet:

US-Maija AlaJääski

 

Mikko Raita minns vapensmusslet:

Efter krigslutet arbetade Mikko Raita från Kaland under fyra månader i Raumo militärdistrikt, från december 1944 till april 1945. Till Raitas uppgifter hörde service av bilar, reparation och transporter.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser