Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Försvararens berättelser

- De stilla åren 1942-1943

Bo Nikander

 

De långa åren 1942-1943 skall inte behandlas i detalj. Det var en tid av vakttjänst, dagliga sysslor, byggnadsarbete, trädfällning för ved och byggen samt skolning. Den lediga tiden utfylldes av hobbyarbeten främst träslöjd, där många gjorde verkligt fina arbeten. Brevväxling med hemmet eller flickvännen var ett viktigt medel för att hålla humöret uppe. Tidningarna lästes noga och många följde med krigets skiftningar på de stora krigsskådeplatserna. Hur sektionens medlemmar upplevde denna tid framgår bäst av de bidrag som finns senare i denna skrift.

Läs mer...

- Ställningskriget

G. Rurolf Renvall

 

Efter det att den dåvarande chefen för 5. Kompaniet av Infanteriregementet 61, kapten G. Rudolf Renvall med framgång genomfört sin räd mot "Ryss-Teeri" den 28 oktober 1943 avlät han såsom brukligt en rapport till regementskommendören, överstelöjtnant Alpo Kullervo Marttinen. På basen av denna och andra tillgängliga rapporter om räden har följande sammanfattande beskrivning utarbetats.

Läs mer...

- Äventyr på en flotte

Börje Forsman

 

Det var en kulen och kall vårdag vid Svir, året var 1943. Min kamrat och jag hade med en flotte rott ut på Ur-ozero, det ryska namnet på en liten sjö på ca. 1,5 x 5 km (Urojärvi). Vår korsu låg en bit från stranden och hette Strandpaviljongen. Närheten till sjön gjorde att vår mesta fritid tillbringades kring eller på sjön. Med oss hade vi en hemmagjord sprängladdning, som bestod av trotyl, som vi knackat ur en mina och stoppat i en tät pappburk.

Läs mer...

- En nykomling upplever Jandeba

Martin Groop

 

I det följande återges Martin Groops sentida beskrivning av hur han upplevde ankomsten till Bataljonen sommaren 1943. Han hörde till maskingevärskompaniet och beskrivningen avser stödjepunkten Rudan på 4 K:s avsnitt.

Läs mer...

Berättelser