Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Försvararens berättelser

- Vapenstilleståndet 04.09.1944

Vapenstillestandet1
Författaren har klivit upp på skyttegravskanten för att ta kontakt med ryssarna, men ingen syns till den 4 september klockan 08.00. (SA-bild)

Börje Backström

 

Då avlösningen pågick, anlände kl. 03.20 ett så lydande meddelande från 8. Divisionens stab: "Fientligheterna upphör 4.9. kl. 07.00. Trupperna kvarblir i sina nuvarande ställningar och anbefallda avlösningar verkställs. Alla mot fienden riktade trupprörelser och all eld upphör".

Läs mer...

- Epilog - att vänja sig vid freden

Ur levnadsskildringen "Minns och berättar."
Runar Riska:

 

Det är som att börja ett nytt liv på denna jord. Det är som en ny period i vårt Fosterland Finland, som nyligen genomgått de svåraste av krig i Finlands historia med blod, sorg och ett stympat land av vår stora granne i öster. Nu är det slut med denna dårskap i slutet av år 1944. Det är att börja ett nytt liv 1945 och börja tänka på framtiden.

Läs mer...

Berättelser