Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Bakgrund

Det politiska läget

Finland hörde till Ryssland under åren 1809-1917 som ett autonomt storfurstendöme. Förryskningen av Finland, det vill säga ofärdsåren, började år 1899. I Ryssland hade det redan under tiotals år förekommit många slags rörelser mot tsarmakten och extremrörelser, vilka tsarens förvaltning försökte kväsa. I Rysk- japanska kriget under åren 1904-05 led Ryssland ett förödmjukande nederlag, som dels i Ryssland men också i Finland medförde oroligheter. Rysslands krigsframgång i första världskriget under åren 1914-1918 var dålig. I Ryssland utbröt en revolution i mars 1917 som gjorde slut på tsarens makt. Efter den följde en revolution som startades av bolsjevikerna, och vars följder på ett avgörande sätt påverkade den politiska och samhälleliga utvecklingen på 1900-talet.

Berättelser