Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Jägarrörelsen

De ryska förtrycksåtgärderna och första världskriget stärkte tanken, som hade väckts redan i samband med den nationella väckelsen på 1800-talet, på ett självständigt Finland. Inspirerade av denna tanke begav sig finländska unga män år 1915 i hemlighet till Tyskland för att skaffa sig militärutbildning. Antalet steg så småningom till nära på 2000.

De fick också stridserfarenhet på östfronten mot Ryssland i Tysklands 27 Kungliga Preussiska Jägarbataljon. Huvuddelen av jägarna återvände 25.2.1918 till Vasa för att delta i befrielsen av Finland från det ryska väldet. Redan i slutet av januari hade frihetskriget brutit ut genom att man avväpnade de ryska trupperna i Österbotten och Karelen. Då jägarna återvände från Tyskland hade kriget i huvudsak ändrats till ett medborgarkrig, vilket var fullständigt i strid med de förväntningar, som jägarna som kom från alla samhällskretsar hade haft.

Mera om jägarna