Emigrationen

Emigrationen från Finland som förorsakades av ofärdsåren, den ekonomiska krisen och sökandet efter bättre förhållanden tyngde samhället, ty en stor del av emigranterna var befolkning i bästa arbetsföra ålder. Exempelvis flyttade 159 000 personer från Finland närmast till Amerika under åren 1901-1910. Dessa utgjorde 5,3 % av hela befolkningen. På 1900-talet flyttade sammanlagt 340 000 finländare till Amerika. Emigrationen var speciellt omfattande i Österbotten. Inom några områden hade emigrationen å andra sidan en underlättande inverkan på arbetslösheten som tidvis hade blivit ett allvarligt problem.