Samhällets struktur

maisema-1I början av 1900-talet var Finland ett jordbrukssamhälle. Folkmängden var ungefär 2,7 miljoner. Över 2/3 av befolkningen fick sin utkomst från jordbruket. Industrin höll likväl på att utvecklas och som en följd av detta började samhället så småningom urbaniseras. På 20 år under åren 1880-1900 tredubblades folkmängden i Tammerfors. År 1910 fanns 161 000 invånare i Helsingfors.