Skolväsendet

Folkskolväsendet hade inrättats i Finland på 1860-talet. Förordningen om indelning i distrikt som gavs år 1898 före februarimanifestet skapade skolor också i utbyarna. Skolväsendet i Finland hade utvecklats så att redan vid sekelskiftet fick 1/3 av barnen skolundervisning och antalet steg till över hälften vid övergången till 1910-talet. Undervisning gavs också på annat håll än i skolan, och läskunnigheten i Finland var också i internationell jämförelse på mycket hög nivå.