Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Bakgrund

Krigets utbrott
I början av fortsättningskriget avhöll sig västmakterna från att mycket kraftigt kritisera Finlands anfallskrigsoperationer, fastän Finland jämte Tyskland kämpade mot Sovjetunionen. England förhöll sig till en början förhållandevis förstående till Finlands syften som uppfattades som berättigade. Då anfallet framskred djupare in på Sovjetunionens område ändrades inställningen. På hösten år 1941 uppmanade England Finland att upphöra med anfallskrigsoperationerna mot Sovjetunionen. Detta var likväl inte av politiska och militära skäl på något sätt möjligt. Då Finland inte rättade sig efter Englands vilja förklarades Finland krig 6.12.1941. Detta hade ingen militär betydelse. Vid samma tid utvidgades storkriget till ett verkligt världskrig då japanerna, som en följd av Japans och Förenta Staternas tvist som redan pågått åratal om herraväldet på Stilla havet, 7.12. anföll amerikanernas flott- och flygstödjepunkt i Pearl Harbor på Hawaii. Tyskarnas anfall mot Sovjetunionen hade avstannat och ryssarna hade 5.12. inlett ett stort motanfall inom Moskva-området.

Berättelser