Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

De sista segrarna

Då truppstyrkorna hade minskat väsentligt efter förflyttningarna till Karelska näset drog man sig norr om Ladoga tillbaka till de bakomliggande kortare ställningarna. I de bakre ställningarna klarade man i häftiga strider av att stoppa fienden. Finländarna uppnådde sin sista stora seger över sovjettrupperna i Ilomants i månadsskiftet juli-augusti 1944. Man gjorde ett kringgående anfall mot två sovjetiska divisioner och lyckades delvis förgöra fienden.

Dess anfall avstannade. De ärofulla stridsplatserna i Ilomants finns på finländskt territorium och där kan man på ort och ställe i detalj inse vad veteranerna varit tvungna att uppleva. Efter striderna i Ilomants hade finländarna läget under kontroll på alla frontavsnitt.