Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Fortsättningskrigets utbrott

Då Tyskland hade inlett sitt anfall mot Sovjetunionen 22.6.1941 uppgav sig Finland vara neutralt. I norra Finland fanns likväl tyska trupper, var finländerna till sin förvåning enligt den dagorder som Hitler givit vid krigets utbrott, i samarbete med tyskarna. De sovjetiska luftstridskrafterna anföll Finlands territorium.

I huvudsak hade man flygfälten som mål, men en stor del av bomberna föll inom tätorterna. Då Sovjetunionen 25.6.1941 bombade femton orter i Finland med nära på 500 flygplan, såg sig Finland på nytt vara i krig mot Sovjetunionen.

Vid fortsättningskrigets utbrott var Finlands armé större och effektivare än i vinterkriget. För fältarmén uppställdes 16 divisioner. Försvarsmaktens totala styrka var
475 000 man, medräknat lottorna och luftbevakningspersonalen 630 000 medborgare. Trupperna hade 1 100 fältkanoner och 235 flygplan. Man hade fått mera maskinpistoler, likaså pansarvärnsbeväpning och nya tunga granatkastare. Också luftvärnet hade förbättrats. Pansarvagnar som erhållits i krigsbyte hade iståndsatts för eget bruk.

Också inom sovjettrupperna hade en utveckling skett. Man hade utnyttjat vinterkrigets bittra lärdomar. Utbildningen hade förbättrats och fältartilleriet och pansartrupperna hade utökats. Nya överlägsna T-34- och KV-pansarvagnar togs i bruk också mot Finland.

I juni 1941 hade Sovjetunionen sammanlagt 16-17 divisioner mot Finland. Sovjetunionen tvingades ändå förflytta trupper från den finländska fronten mot Tyskland. I juli blev 13 divisioner kvar och eldkraftiga trupper motsvarande tre divisioner inom det befästa området, 230 pansarvagnar, 2 500 fältkanoner och 240 flygplan.