Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Vapenvilan

Finlands strävanden att lösgöra sig ur kriget ledde till resultat i början av hösten 1944. Vapenvilan inträdde 4.9.1944 men ryssarna fortsatte eldgivningen ännu ett dygn och förorsakade förluster. Vapenstilleståndsavtalet undertecknades den 19 september. Den avvärjningsseger som finländarna uppnått hade en avgörande betydelse för vapenstilleståndsvillkoren. En ockupering av Finland kom inte längre i fråga. Tillsammans med London och Moskva var Helsingfors den enda krigförande stats huvudstad dit fienden inte hade sluppit. De svåra avvärjningsstriderna på sommaren 1944 hade inte varit förgäves.

Enligt mellanfredsvillkoren förlorade man Karelen på nytt. Dessutom var man tvungen att överlåta Petsamo och arrendera ut Porkala till Sovjetunionen på femtio år. Tyskarna som fanns i landet måste avväpnas. Finlands armé måste demobiliseras inom två och en halv månad. Ett stort skadestånd måste erläggas.