Kvinnornas utökade ansvar

tyovoima1 Då männen var vid fronten blev kvinnorna tvungna att ta ansvaret för en mängd uppgifter som männen skött under fredstiden. På hemmafronten fanns dessa uppgifter inom industrin, i lantbruksarbetet, inom trafiken och på många andra områden. I hemmen var kvinnorna tvungna att ensamma sköta allt praktiskt. Speciellt svår var de evakuerades och krigsänkornas ställning. En del av kvinnorna arbetade också inom krigsoperationsområdena som lottor, soldathemssystrar, sjukskötare eller som arbetspliktiga.

Förutom utökningen av kvinnornas arbetsinsats växte också deras ansvar i samhället på många andra sätt. Speciellt betydande var att barnens fostran nu helt och hållet måste övertas av kvinnorna.