Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

De som deltagit i produktionen

Producent

 • Kadettikunta-Kadettkåren rf

Produktionsuppföljning

 • Utbildningsstyrelsen

Samarbetspartner

 • Veteranorganisationerna:
 • Sotaveteraaniliitto - Krigsveteranförbundet rf
 • Rintamaveteraaniliitto - Frontveteranförbundet rf
 • Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund rf
 • Rintamanaisten liitto - Frontkvinnornas förbund rf
 • Kaatuneiden Omaisten Liitto - Förbundet för de Stupades Anhöriga rf
 • Sotavangit - Krigsfångarna rf
 • Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto - Förbundet för lärare inom historia och samhällslära rf
 • Försvarsmakten

Produktionsbolag

 • HyperGraph Oy ja Nero&Progress Oy

Internettjänster

MTV3 Internet

Ekonomiskt stöd för projektet

 • Jenny och Antti Wihurin rahasto
 • Understödsstiftelsen För Landsförsvaret
 • Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse
 • Waldemar von Frenckells Stiftelse

Grupper och ansvar

 • Projektets ålderman General Jaakko Valtanen
 • Projektledare Överstelöjtnant Pekka Rapila

Ledningsgruppens medlemmar

 • Kommodor Jukka Pajala (ordförande)
 • Ordförande Aarno Lampi, Krigsveteranförbundet rf
 • Ordförande Onni Toljamo, Frontveteranförbundet rf
 • Ordförande Uki Voutilainen, Krigsinvalidernas Brödraförbund rf
 • Ordförande Laine-Maire Kyöstilä, Rintamanaisten liitto rf
 • Ordförande Pentti Lehtimäki, Kaatuneiden Omaisten Liitto rf
 • Ordförande Teuvo Alava, Sotavangit rf
 • Ordförande Göran Westerlund, Helsingfors svenska krigsveteraner
 • Överdirektör Aslak Lindström, Utbildningsstyrelsen
 • Historielärare Vesa Vihervä, HYOL
 • Överstelöjtnant Erik Werner, Försvarsmakten
 • Överstelöjtnant Pekka Rapila, sekreterare

Idégruppens medlemmar

 • Jukka Pajala (ordförande)
 • Antti Henttonen
 • Sakari Särkisilta
 • Göran Westerlund
 • Lennart Heinrichs
 • Arto Lillberg
 • Eeva Hurmalainen
 • Matti Lukkari
 • Tapio Skog
 • Arto Kotro
 • Olli Ollila
 • Pekka Iivonen
 • Vesa Vihervä
 • Pekka Rapila (sekreterare).

Projektgruppens medlemmar

 • Pekka Rapila (ordförande)
 • Antti Henttonen
 • Matti Hara
 • Yrjö Hyötyniemi
 • Vesa Vihervä
 • Jussi-Pekka Kangas
 • Arto Kotro
 • Aarno Unkila

Ansvar

 • Ledningsgruppen: linjer
 • Idégruppen: Veteranernas budskap
 • Projektgruppen: historiskt innehåll, pedagogik

Författare och material

 • Programmanuskript Arto Kotro
 • Inlärningsmiljö- och multimediamanuskript Aarno Unkila
 • Text Aarno Lampi
 • Uppgifter Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto rf
 • Grafisk planering, bildsättning och bildhantering Aarno Unkila
 • Musik- och ljudplanering Petteri Unkila
 • Programmering HyperGraph Oy/Aarno Unkila
 • Multimediaredigering Aarno Unkila

Referat

 • Robert Enckell
 • Johanna av Schultén

Videoplanering och -klippning för multimedia

 • Petteri ja Aarno Unkila

Ljudsättning och ljudkontroll

 • Kari Pietilä

Ljudklippning

 • Petteri Unkila

Videoband:

 • AveCaesar Oy
 • MTV3
 • MRP Matila & Röhr Productions Oy
 • Uuden Päivän Rahasto
 • Markku Onttonen
 • Rintamanaisten liitto rf
 • Puolustusvoimain elokuva-arkisto
 • Aarno Unkila
 • Petteri Unkila
 • Tykkimiehet rf
 • Tuomo Rysti
 • Kari Salmi
 • YLE 1

Bildkällor:

 • Helsingin Yliopiston museo
 • Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kokoelma
 • Eteläsuomalaisen Osakunnan kokoelma
 • Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys
 • Kansan Arkisto/1918 Kansalaissodan kuvia
 • Karjalan liitto
 • Kauhajoen Museoyhdistys rf
 • Kuopion koululaitros 125 vuotta
 • Muisti-projekti
 • Pohjois-pohjanmaan museo
 • Kotirintaman arkea Oulussa
 • 1930-luku: pulan ja aatteiden vuosikymmen ja
 • Uuno Laukan kuva-arkisto
 • PvKK/kuvaosasto
 • Rintamanaisten liitto - Frontkvinnornas förbund rf
 • Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund rf
 • Krigsmuseet
 • Suomen historian dokumentteja
 • Sakari Särkisillan kuva-arkisto
 • Tampereen historia/Tampereen kaupungin elinkeinokeskus/Koskesta voimaa
 • Tervetuloa tutustumaan luovutettuun Karjalaan
 • Työväenliike 100 vuotta
 • dessutom bilder som privata gett

Skriftliga källor:

 • Ahto S. Aseveljet vastakkain. Lapin sota 1944-45, Kirjayhtymä 1980
 • Ahto S. Talvisodan henki, WSOY 1989
 • Honkasalo M. Suomalainen sotainvalidi, Otava 2000
 • Jermo A. Kun kansa eli kortilla. Otava 1974
 • Jokipii M. Panttipataljoona, Gummerus 1996
 • Jutikkala E, Pirinen K. Suomen historia, WSOY 1999
 • Juutilainen A. Tammenlehvän kansa, Vammalan kirjapaino oy 1977
 • Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys r.y. Jääkärin tie, 1975
 • Kinnunen V. (toim.) Sotaveteraanit rauhan töissä,
 • Risteen Kirjapaino oy 2000
 • Koskimaa M. Veitsen terällä, WSOY 1992
  Murtajan tykistö, WSOY 1994
  Torjuntavoitto Viipurinlahdella kesällä 1944, WSOY 1996
  Tyrjän rfkmentti, WSOY 1996
  Syväriltä Nietjärvelle, WSOY 1998
  Karhumäestä Ilomantsiin, WSOY 2000
 • Leiponen K. Kansa talkoissa, Gummerus 1987
  Leskinen J. (toim.), Juutilainen A. (toim.) Talvisodan pikkujättiläinen, WSOY 1999
 • Militärhistoriska Förlaget Svenska Frivilliga i Finland 1939-1944
 • Nevalainen P. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla, Otava 1990
 • Palokangas M. Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918-1988, Vammalan Kirjapaino oy 1991
 • Sotatieteen laitos Suomen sota 1941-1945 1-11, Kustannus oy Savo, WSOY 1964-1975
 • Sotatieteen laitos Talvisodan historia 1-4. WSOY 1977
 • Sotatieteen laitos Jatkosodan historia 1-6, WSOY 1988
 • Suomi 75 vuotta (toimituskunta) Itsenäisen Suomen historia 1-4, Weilin+Göös 1992
 • Oy Valitut Palat-Reader´s Digest Ab Nainen sodassa, 1995
 • Nykvist, Nils-Erik ;
  Sextiettan. Infanteriregemente 61 1941-1944, Vasa 1986
  Aktivism och passivt motstånd i södra Svenskösterbotten 1899-1918, Vasa 1988
  Stenarna talar. Om ofärdstider i Österbotten, Vasa 1995
  Igor Sandman. Märkesman från Öja, Vasa 1998
 • Finell, Helge ; I fält med Er P1. Ekenäs 1991.
 • Vöråbor i fält. Red. Leo Achrén. Jakobstad 1986.
 • Fors, Hans (red.); Frihetsvägar. Kronoby i kamp 1818: 1939-40: 1941-1944. Karleby 1991.
 • Gallén, Jarl; Tre bataljoner. Tammerfors 1949.
 • Veteraner minns. Red. Einar Snickars. Närpes 1988.
 • Granholm, Karl; Tunga 4:an. Vasa 1986.
 • Öjabor i kamp för ett fritt fosterland 1918, 1939-45. Karleby 1995.
 • Sourander, Åke; Österbottnisk bataljon. Andra upplagan. Vasa 1989.
 • Nordell, Bengt; De sista offren. Borås 1996.
 • Immonen- Siikarla- Westerlund- Voipio; 17:e divisionen. Borgå 1999.