Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

Frontveteranförbundet rf

Rintamaveteraaniliitto ry Frontveteranförbundet inrättades år 1964. Dess centrala syften är veteranernas pensionsskydd och att förbättra bostadsförhållandena samt att utveckla rehabilitering och hälsovård. Förbundet ger råd åt frontveteranerna och deras familjemedlemmar speciellt i ärenden som gäller hälso- och sjukvård, rehabilitering, pensionsförmåner, bostadsförhållanden samt social och juridisk ställning. Förbundet strävar också efter att ge stöd så att veteranerna klarar sig själva i sina hem.

Förbundet är obundet, och det deltar inte i politisk eller militär verksamhet.

Inom förbundet finns närmare 21 000 frontmän och -kvinnor som har fronttecknet. Antalet stödande medlemmar är 3100. Ca 10 000 kvinnor är understödande medlemmar.

Förbundet och dess garantistiftelse hjälper frontveteranerna och deras familjemedlemmar genom att bland annat ordna rehabiliterings- och rekreationsledigheter.

Frontveteranförbundet har varit medlem i Världens Veteranorganisation från och med år 1978. Förbundet har dessutom bilaterala relationer med grannländerna och också med en del veteranorganisationer i andra europeiska länder.

Sida vid sida med frontveteranerna fungerar också kvinnorna genom att kvinnodelegationen för sin del försöker öka informationen om förbundets verksamhet och genom sin verksamhet utveckla sina medlemmars arbete till förmån för frontveteranerna. Kvinnodelegationens ortsvisa sektioner ordnar olika slags kampanjer för att samla in medel för sin verksamhet. Tillställningar av olika slag ordnas för de insamlade medlen.

Veterantidningen som utkommer sex gånger om året är förbundsmedlemmarnas förbindelselänk och informationskanal.

Internet: Rintamaveteraaniliitto ry - Frontveteranförbundet rf