Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

Finlands Krigsveteranförbund rf

Suomen Sotaveteraaniliitto ry –Suomen Sotaveteraaniliitto ry - Finlands Krigsveteranförbund rf inrättades år 1957 som en förenande ideell riksomfattande intresse- och stödorganisation för de män och kvinnor som deltagit i våra senaste krig. Med en krigsveteran avses i förbundets stadgar en sådan medlem av en medlemsförening som deltagit i krigen som fördes i Finland 1939-1945 som inkallad i tjänst, beordrad eller frivillig.

Förbundet fungerar både i hemlandet och över vårt lands gränser bland emigranter samt stamfränder och för deras väl. Förbundet är medlem i World Veterans Federation från och med år 1967. Förbundets syfte som centralorganisation för föreningar som inrättats av krigsveteranerna är

  • att bevaka och befrämja de samhälleliga intressen som veteranerna från våra krig har, att fungera för tryggande av veteranernas och deras anhörigas utkomstskydd och social service,
  • att förbättra bostadsförhållandena och befrämja rehabilitering, befrämja insamlingen av material för veterantraditionen, dokumentera och upprätthålla den samt
  • att bland veteranerna upprätthålla samhörighet och fosterländsk anda.

Inom Finlands Krigsveteranförbund fanns i början av år 2001 399 lokala medlemsföreningar, vilka bildade 22 medlemsdistrikt. Av dessa fanns 20 i Finland, en i Sverige och en i Kanada. I Finland fanns 372 krigsveteranföreningar, 19 i Sverige, sex i Kanada samt i Förenta staterna och Estland en i vardera.

I föreningarna fanns 71 700 ordinarie medlemmar, män och kvinnor. Över 68 000 medlemmar hade fronttecknet. Förutom de ordinarie medlemmarna hörde ca 12 000 understödande medlemmar till föreningarna. Som förbundets stödorganisation fungerar Kvinnoorganisationen för Finlands Krigsveteraner till vilken hörde 46 000 medlemmar.

Tidningen Sotaveteraani - Krigsveteranen är förbundets viktigaste informationskanal.

Internet: Suomen Sotaveteraaniliitto ry - Finlands Krigsveteranförbund rf