Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

ARVET EFTER VETERANERNA - ETT SJÄLVSTÄNDIGT FOSTERLAND

VETERANGENERATIONEN TRYGGADE VÅRT LANDS SJÄLVSTÄNDIGHET OCH VÅRT FOLKS EXISTENS I VÅRA SENASTE KRIG SAMT SVARADE FÖR ÅTERUPPBYGGNADEN AV VÅRT LAND EFTER KRIGEN.

TILL VETERANGENERATIONEN HÖR, FÖRUTOM DE SOM FÖRSVARADE VÅRT LAND MED VAPEN I HAND, OCKSÅ DE SOM PÅ ANNAT SÄTT TJÄNADE TRYGGANDET AV VÅRT LANDS SJÄLVSTÄNDIGHET OCH ÅTERUPPBYGGNAD.

VETERANGENERATIONEN ÄR NUMERA MYCKET ÅLDERSSTIGEN OCH EN STOR DEL HAR REDAN LÄMNAT OSS.

DET ÄR SKÄL ATT KOMMA IHÅG ATT EN AVSEVÄRD DEL AV VETERANERNA UNDER VÅRA KRIG VAR UNGA, NÅGOT ÖVER TJUGOÅRIGA VÄRNPLIKTIGA MÄN ELLER FRIVILLIGA KVINNOR, DE YNGSTA ÄNNU SKOLELEVER.

KRIGSUPPLEVELSERNA HAR LÄMNAT SINA OUTPLÅNLIGA SPÅR I DERAS LIV.

DE OM NÅGON FÖRSTÅR HUR VIKTIGT LANDETS FRIHET, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH FRED ÄR.