Riksmarschen

 Överskuggat av det utrikespolitiska trångmålet och den begynnande varubristen vidtogs i vårt land i maj 1941 ett säreget arrangemang för att höja medborgarandan. Riksmarschen mot Sverige visade sig vara ett lysande propagandajippo. Den var avsedd för alla medborgare. Männen marscherade 15 och kvinnorna 10 kilometer inom en bestämd tid. Poängen räknades i relation till ländernas folkmängder. Folk intog en positiv attityd till tävlingen i traditionell Sverige-Finland friidrottslandskampsanda. Intresset för marschen var stort i vårt land och den fullföljdes under ledning av republikens president och statsminister. Sammanlagt 1 507 111 finländare utförde sitt marschuppdrag och man vann över Sverige i detta evenemang som var säreget i hela världen. Man hade lyckats stärka gemenskapsandan.