Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Anskaffningar av krigsutrustning


 Under vapenvilan fortsattes anskaffningarna av krigsutrustning under stora ansträngningar. Omfattande beställningar gavs till den inhemska industrin. Materielen som beställts från utlandet under vinterkriget anlände delvis till vårt land först efter vinterkriget. Fältkanonerna och Brewster-jaktplanen som köpts från Förenta staterna var de viktigaste. Krigsbytesmaterielen iståndsattes för eget bruk. Särskilt viktigt var det handelsavtal som ingicks i augusti 1940 enligt vilket Finland anskaffade en förhållandevis stor mängd krigsutrustning från Tyskland, efter att förhållandena mellan Tyskland och Finland hade tinats upp. Utrustningen bestod i huvudsak av krigsbyte som erhållits från Frankrike och Polen. Från olika håll anskaffades sammanlagt bl.a. 457 fältkanoner, 495 pansarvärnskanoner och 506 pansarvärnsgevär. Man hann tillverka 9000 stycken maskinpistoler och 160 tunga granatkastare. Sammanlagt iståndsattes 84 pansarvagnar och bilar som erhållits i krigsbyte.

Berättelser