Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Ett nytt krig nalkas

Tysklands officiella utrikespolitik tillbakavisade ännu på våren år 1941 möjligheten av en sammandrabbning mellan Tyskland och Sovjetunionen. Finland förde ändå underhandlingar med Tyskland i händelse av en eventuell konflikt. I slutet av maj meddelade Tyskland till slut att möjligheten för ett krig skulle stå klar före mitten av juni. Samtidigt kom man överens om samverkan mellan Tyskland och Finland.

Lägets utveckling ledde på sommaren 1941 till att Finlands försvarsmakt gradvis försattes i krigsberedskap. Order om allmän mobilisering gavs 17.6.1941 och trupperna skulle förflytta sig till sina planerade verksamhetsområden före 25.6. Alla finländska trupper hade en försvarsuppgift.

 

Berättelser