Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Överresan till fiendeland

Birger Lemberg växte upp som den yngste av tre bröder i en tullförvaltarfamilj i Tammerfors. Han blev student 1910 från Svenska samskolan i Tammerfors och påbörjade samma höst studier för rättsexamen vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors.

Läs mer...

- En etappmans upplevelser

Igor Sandman

 

Den 23 november fick Igor Sandman ett meddelande från länsmannen i Kronoby. Gendarmer skulle inom de närmaste dagarna sändas till Öja.. Nu återstod bara en utväg - att ta sig över till Sverige. I en odaterad handskriven redogörelse berättar han så här:

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser