Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- En soldatgosses vinterkrig

Erkki Kuutti, Soldatgosse 15 år

 

Då de korta vinterdagarna led mot kväll, upphörde också de viktigaste och betydelsefullaste striderna på grund av mörkret. Mindre skärmystlingar kunde ännu fortsätta, men på många frontavsnitt var artillerield den enda stridsformen, också den var mycket sporadisk förutom under storstrider, som pågick dag och natt, dygn efter dygn. Sådana förekom dock inte ständigt.

Läs mer...

Berättelser