Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

SNS-sällskapet

I maj 1940 inrättades Sällskapet för fred och vänskap mellan Finland och Sovjetunionen, härlett från finskan kallat SNS-sällskapet, i huvudsak av anhängare till det förra Finlands kommunistiska parti. Sällskapet agerade för en förbättring av förhållandena mellan Finland och Sovjetunionen. Dess medlemsantal växte fram till hösten 1940 upp till 35 000. Sällskapet gjorde kraftiga utfall mot regeringen och det socialdemokratiska partiet.

Man förmodade att sällskapet utövade revolutionär verksamhet, eftersom det försökte sprida missnöje och ordnade demonstrationer. Dess syfte verkade vara att bryta ner enigheten och försvarsviljan hos folket. Man kallade det femte kolonnen, således en gruppering som fungerade bland de egna och som agerade för fiendens räkning. Sällskapets verksamhet ansågs mycket farlig eftersom den påverkade skötseln av Finlands och Sovjetunionens relationer. Sällskapet upplöstes i december 1940 genom domstolsbeslut.

Berättelser