Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Vinterkrigets trupper

VINTERKRIGETS TRUPPER

TRUPP STYRKA ANSVARSOM-RÅDETS BREDD VID FÖRSVAR (FINLAND) TAKTISKT TECKEN
  FINLAND SOVJET    
Armékår (AK) 35 000-90 000 man i allmänhet ca 60 000 man 40-100 km
Division (D) 14 200 man 17 500-18 000 man 10-30 km
Regemente (R), JR=infanteriregemente) 3 000 man 3 500 man 4-15 km
Bataljon (P), JP=jägarbataljon) 850 man 800 man 2-5 km
Kompani (K) 190 man ca 200 man 1-2 km
Sektion (Psto) 780 man 12 kanoner ca 600 man 12 kanoner ----
Pansarbrigad, d.v.s. anfallsvagnsbrigad (PsPr eller HvPr) Inte Finland 100-300 pansarvagnar ----
OBS!
  1. En del av de uppgivna antalen är endast riktgivande.
  2. Finlands armé var nästan helt och hållet hästdragen. Till exempel till en division hörde enligt den fastställda styrkan 3 500 hästar, till ett regemente 500, till en bataljon 100, till ett kompani 10 och till en lätt artillerisektion 430 hästar.

Berättelser