Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Säntämästriderna 18.08-07.09.1941

Karl Ceder

 

"Den 2 september kom det order om att följande dag skulle hela regementet fortsätta framryckningen och i god tid på morgonen den 3 september bar det i väg över ån, där pionjärerna hade byggt en provisorisk bro. Vår kompanichef, jägarkapten Martin Ericsson, gav order om uppställning på ked och han förklarade, att vårt anfallsmål i första hand var en väg cirka 3 km framöver, dit regementets övriga kompanier skulle kompanivis slå in kilar och där vi skulle få kontakt med dem och vidare order. Så slog han ut med armen och angav riktningen och kommenderade: Alle man, framåt marsch!.

Läs mer...

- Inferno i vinterkriget

Jarl Gallén: Tionde regementet

 

Den ryska verksamheten började vid halv niotiden på morgonen med en trumeld av häftigaste slag, riktad mot ställningarna på Lingonet och på båda sidorna därom. Framför allt Karhu blev illa utsatt. Vid Hamsterbo och Varglyan kommo nedslagen lyckligtvis bakom skyttegravarna. Det enda återstående tältet i Laxen fick en fullträff som dödade och sårade några man. Reservfänrik Höckert började förbinda sin granne, som fått en skärva i kroppen, men avbröts av en ny skräll, som dödade kamraten, åter utan att såra Höckert. Granaterna haglade ett hundratal i minuten. En närmare beskrivning skulle verka upprepning.

Läs mer...

- En patrull i Shemenski

Heimer Bexar

 

"Den 11 april kl. 5.00 startade vår patrull från 11. D med Erik Kaustinen som chef. Patrullen återvände ganska snart med rapport om att ryssar i stora mängder gått över spåret på flera ställen. Uppgifterna bekräftades vid middagstiden av en tremannapatrull, som även den klarade sig utan att bli upptäckt. Ryssarna var tydligen rätt oförsiktiga eftersom tremannapatrullen höll på att åka rakt in i en artilleriställning.

Läs mer...

- Nya rekryter till sextiettan

Nils-Erik Nykvist

 

Den avgång, som tidigare vidlåtit regementet, hade kompletterats med i huvudsak krigsvant folk. Det var fråga om senare inkallade reservister, som varit med i vinterkriget, det var folk från Hangö-fronten. Även frivilliga rikssvenskar och danskar skymtar i rullorna.

Läs mer...

Berättelser