Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Svenskspråkiga trupper efter krigen

sve4Då fortsättningskriget var slut hemförlovades reservisterna huvudsakligen i början av november 1944. De svenska truppförbanden deltog inte i Lapplandskriget som ännu pågick. Däremot deltog svenskspråkiga beväringar som blivit kvar i tjänst i finskspråkiga truppförband.

Efter att reservisterna hemförlovats fortsatte den svenskspråkiga infanteriutbildningen i Ekenäs inom Dragsvik kasernområde. Truppförbandet som fungerat där hade till en början namnet Infanteriregemente 4. År 1952 ändrades namnet till 4 Brigaden. Från och med år 1957 heter truppförbandet Nylands Brigad.

Den svenskspråkiga fältartilleriutbildningen koncentrerades i slutet av år 1944 till en sektion i Vasa. Redan följande år förflyttades denna först till Hangö och sedan till Dragsvik. År 1952 anslöts den till 4 Brigaden som dess truppenhet.

I Hangö uppställdes efter krigen en svenskspråkig II Fortenhet under Åbo Kustartilleriregemente. I slutet av 1940-talet bestämdes dock att truppförbandet skulle vara finskspråkigt.