Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Bataljonsläkare på Karelska näset i Vinterkriget

Helge Roos

 

Följande morgon, söndagen den 18:de fingo vi ett synnerligen välkommet besök. Man kom med varm mat - någonslags kött-makaroniröra-från trängen. Aptiten var god, ty vi hade levat på torrskaffning sedan vi lämnade Tammisuo station, den 15:de. Villervallan den första dagen under nedfärden till fronten, då fältköken hamnade någonstans söder om Kämärä station, nära fienden och långt från den övriga delen av bataljonen, hade satt hela provianteringsmaskineriet i oordning.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser