Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Roy Särs dagbok

Roy Särs dagbok

 

På order av kapten Fride Sandberg förde sergeant Roy Särs allt från inkallelsedagen 17 juni 1941 till årsslutet 31.12.41 krigsdagbok för sektionens andra batteri, terjärvbatteriet kallat. Roy Särs tog uppgiften på allvar och skrev en mycket utförlig krigsdagbok på 33 tättskrivna sidor. Dagboksanteckningarna kom således att omfatta hela anfallsskedet fram till ställningskrigsperioden.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser