Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Signalfunktionen

 

I varje infanteriregemente fanns såsom en del av stabskompaniet en signalpluton. Den hade specialutbildat manskap, som var ansvarigt för att information fördes fram från ledningen till de stridande trupperna och tvärtom. Också de stridande trupperna måste kunna stå i förbindelse med varandra. För detta ändamål hade man telefoner som var inpackade i trälådor. På bataljonsnivå hade man också radio. Telefonförbindelserna byggdes upp på fältkablar, som ofta låg på markytan. Där var de lätt sårbara för fiendens artilleri- och granatkastareld. Fukten förorsakade läckage vilket gjorde att hörbarheten blev dålig. Signalmanskapet måste givetvis också under artillerield reparera skador på telefonlinjerna.

Läs mer...

- Radio- och televerksamheten

Heimer Björkbacka Radiofältväbel i sektionen

 

För ett artilleriförband i strid är radio- och telefonförbindelserna livsviktiga. Det är ju via dessa kanaler som kommunikationerna skall ske. Eldledningen rapporterar sina iakttagelser och målangivningar, order ges och tas och kontakterna mellan sektionens olika organ upprätthålles. Tele- och radioförbindelserna är något av sektionens nervsystem som förmedlar impulser till vederbörande instanser.

Läs mer...

Underkategorier

Berättelser