Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Tienhaara håller

Björn Immonen

 

Löjtnant Björn Immonen har i memoarsamlingen "När det begav sig" utgiven på försorg av Helsingfors Svenska krigsveteraner under rubriken "Tienhaara håller" beskrivit sitt eldbatteris deltagande i Tienhaara-striderna. Denna beskrivning har han den 5 juni 1999 omredigerat i följande form.

Läs mer...

- Eldledare

Jukka Leikonen

 

Fänrik Jukka Leikkonens egentliga vakans var eldledare vid 3. Batteriet av Fältartilleriregementet 8. Men vid sidan av detta ledde han en del uppdrag gällande direkt beskjutning av fientliga nästen och eldledningsplatser i riktningarna Pogost och Latvajärvi. Till sitt förfogande hade han en förkortad kanon (LK) 76 och hans trupp bestod av batteriets erfarna och duktiga kanonjärer. Under menföresstriderna i april 1942 fick han överraskande order att som batteriofficer vid det nämnda batteri leda direkt beskjutning av fiendenästen och bunkrar. LK:n låg vid batterlets eldställning, ungefär 100 meter öster om vägen mellan Sjemenski och Saksjärvi och knappa 2 kilometer norr om Haukilampi. Situationen blev ibland kritisk. Om sina upplevelser berättar han den 9 februari 1999 följande:

Läs mer...

- Krigshändelserna...

Bo Nikander

 

...vändpunkten i kriget 1944

Redan i början av år 1944 fick vi erfara att kriget kommit in i ett nytt skede. Många tecken tydde på en avgörande förändring av det strategiska läget i Europa. Tyskarna var inte mera de anfallande, utan de uppehöll ett förtvivlat försvar, som skulle räcka ännu 14 månader.

Läs mer...

- Bofors 150 H/06 in memoriam

Karl Granholm: Tunga 4:an

 

I januari 1940 gick en hel sektion i väntans tider i Kronoby. Striderna hårdnade och vi tillbringade väntetiden med utbildning till artillerister utan pjäser. Väntetiden tycktes lång och meningslös trots att buskaradion var i flitig användning, med den ena bulletinen efter den andra. Vänta och gissa, vänta och gissa - känns situationen igen?

Läs mer...

Berättelser