Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- 17. Divisionens pionjärer

Varje infanteriregemente hade en pionjärpluton. Männen i dessa var de, som då anfallen stannat upp och man övergick till försvar tillverkade spanska ryttare och placerade ut dem kring förpostställningarna. De byggde andra taggtrådshinder, anlade mineringar i ingenmansland. Detta arbete som skulle, utföras mellan de stridande trupperna var farligt dagtid. Arbetets natur var sådan, att man i stor utsträckning måste arbeta av mörkret skyddad mot fiendens observationer. Detta underlättade också hemlighållandet av mineringarna. De egna trupperna fick i regel mycket exakta minkartor och de kunde därför med relativt stor säkerhet röra sig vid de egna minfälten och genom dem. Därtill var pionjärerna sakkunniga handledare då det gällde att bygga stridsgravar och nästen, utföra sprängningsarbeten o.s.v .

Läs mer...

Berättelser