Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Berättelser...

- Musikkår

Olavi Leimu

 

Olavi Leimu har publicerat i en av Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät utgiven bok "Lohjalaisia vapautta turvaamassa" en kort historik om musiklivet inom Fältartilleriregementet 8. Den återges här förkortad och översatt till svenska.

Läs mer...

- Studier på Kuittijärvis strand i Östkarelen

Tauno Kuosa

 

Kriget påverkade mina liksom många andra unga mäns studier. Jag hann endast avlägga en delexamen på studierna i historia som jag inledde i september 1939 då universitetets verksamhet avbröts. Under mellanfredstiden beslöt jag ta mig till Kadettskolan. Skolan upphörde med sin verksamhet i juni och kadetterna kommenderades till fältarmén. Det verkade som om det var slut med de civila studierna för gott.

Läs mer...

- Studier under frontförhållanden

Kriget avbröt tusentals ungas studier och förberedelser för ett yrke. Så gick det också för många som återvände från kriget fysiskt och mentalt normala, åtminstone till det yttre. Orsaken kunde vara bl.a. ändrade förhållanden under krigsåren eller ekonomiska omständigheter.

Läs mer...

Berättelser