Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Avvärjningssegrar vid östgränsen

I Tolvajärvi norrom Ladoga kom man till en seger 12.12.1939, vilket hade stor betydelse. En rysk division blev från tre riktningar mål för finländarnas motanfall och slogs ned. Förföljandet fortsatte flera tiotals kilometer österut. Informationen om denna seger stärkte i hög grad både de stridande trupperna och hemmafronten.

 På området mellan Ladoga och Salla avvärjdes eller besegrades de sovjetiska trupperna. På Ladogas norra sida kringrändes två sovjetiska divisioner och en pansarbrigad i ett anfall, och av dessa uppstod olika stora isolerade avdelningar, mottin. "Mottikriget" fortsatte ända till krigets slut, eftersom ett flertal av de inringade fientliga avdelningarna hårdnackat kämpade i veckotal. Från de tillintetgjorda mottina fick man ett stort krigsbyte.
I december hejdades ryssarna vid Kollaanjoki. Fronten höll till krigets slut i ytterst hårda strider. Som begrepp uppstod orden "Kollaa kestää".

I Kuhmo kringrändes en rysk division. En del av mottina som uppstod höll till krigets slut.

I striderna vid Suomussalmi-Raatte slogs och huvudsakligen förstördes två sovjetiska divisioner. Denna strid fick stor ryktbarhet överallt i världen, i synnerhet tack vare fotografier som togs från området samt nyhetsfilmer. På dessa syntes det stora krigsbytet som anhopats på vägen. "Raatteen tie" blev ett begrepp.

Också i Salla avvärjdes och delvis slogs två sovjetiska divisioner. Frivilliga från Sverige övertog frontansvaret här i februari 1940.

Nuförtiden kan man också bekanta sig med en del av dessa våra veteraners ärorika krigsskådeplatser på ort och ställe, eftersom Kuhmo och Suomussalmi-Raate finns inom Finlands gränser.