Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Avvärjningssegrarna på Karelska näset

Skyddstruppsstriderna räckte ungefär en vecka, varefter ryssarna fick känning med finländarnas huvudställningar. I Taipale i östra delen av Karelska näset höll angriparen på att komma till genombrott, men avvärjdes slutligen i svåra strider. Framför ställningarna blev 35 förstörda fiendepansarvagnar. Inom Taipaleområdet rasade striderna till krigets slut. Ryssarna kom aldrig till ett avgörande genombrott och led oerhörda förluster.

 I riktningen som på förhand bedömts som den farligaste, inom Summa och Lähde avsnitten i de mellersta delarna av Karelska näset, försökte fienden bryta igenom vårt försvar strax före julen. En del pansarvagnar kom åt att tränga sig in i ställningarna men de förstördes med brännflaskor och buntladdningar under dygnets mörka timmar. Också de hårdaste fientliga anfall avvärjdes senast vid motattacker. På stridsfältet kvarblev 58 förstörda pansarvagnar och högvis av stupade fiender. Mannerheimlinjen höll. Tidningarna runt om i världen skrev om undret i Summa.