Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Krigsutbrottet

Sovjetarmén inledde anfall mot Finland till lands, till sjöss och i luften 30.11.1939. Vid landgränserna kom inte fienden åt att överraska, eftersom skyddstrupper sammansatta av beväringar och reservister från gränstrakterna hade grupperats vid gränserna genast efter att överläggningarna hade börjat i Moskva. Också andra reservister, som bildade fältarmén, hade 6.10. inkallats till extra övningar, vilka allmänt på finska gavs benämningen YH. Trupperna förflyttades från sina hembygder till planerade försvarsställningar, där utbildning och befästningsarbete påbörjades. YH-tiden hade en avgörande och viktig betydelse för arméns stridsberedskap.

I Helsingfors var ändå överraskningen total. Sovjetiska bombplan fällde sina bomber i Helsingfors genast 30.11. på morgonen. Sammanlagt 91 civilpersoner miste livet.

Sovjetunionens avsikt var att snabbt slå de finländska trupperna och avancera till Helsingfors inom två veckor. Samtidigt hade man för avsikt att skära av Finland med hjälp av trupper som skulle anfalla i riktning mot Uleåborg. Alla vägriktningar utnyttjades. Man trodde inte på något segt motstånd från finländarna.