Reglering

Då kriget mellan stormakterna hade brutit ut på hösten 1939 trodde man i allmänhet inte att kriget skulle bli långvarigt. Man beredde sig inte omedelbart på en allvarlig varubrist och endast kaffe och socker sattes i oktober 1939 under reglering. Förutom detta gavs många andra föreskrifter som berörde näringslivet. Folkförsörjningsministeriet som inrättades i september 1939 svarade för de praktiska arrangemangen beträffande dessa ärenden. På grund av krigets kortvarighet förekom det ingen egentlig brist på livsmedel på hemmafronten eller bland de stridande trupperna.