Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Siviiliväestö

Koululaitos

Kiertokoululuokka Inossa 1920-luvullaKansakoululaitos oli perustettu Suomessa 1860-luvulla. Helmikuun manifestin aattovuonna 1898 annettu piirijakoasetus levitti kouluja syrjäkyliinkin. Suomen koululaitos oli kehittynyt siten, että vuosisadan vaihteessa jo 1/3 lapsista sai kouluopetusta ja määrä nousi 1910-luvulle siirryttäessä yli puoleen. Myös muualla kuin koulussa annettiin opetusta ja Suomessa lukutaito olikin kansainvälisesti vertailtuna hyvin korkealla tasolla.

Kertomukset