Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Maanpuolustus

Vakavat puutteet

malli cajander.CajanderSuurimpina materiaalisina puutteina olivat talvisodan alkaessa ennen kaikkea panssarintorjunnan ja kenttätykistön heikkous. Viimeksi mainittu johtui tykkikaluston puutteiden lisäksi myöhemmin suorastaan kohtalokkaaksi muodostuneesta ampumatarvikepulasta. Kenttätykistön erittäin hyvä koulutustaso ei voinut tätä puutetta korvata. Puutetta oli myös jopa vaatetuksesta siten, että moni reserviläinen joutui lähtemään sotaan “malli Cajanderissa”, johon kuuluivat siviilivaatteet, kokardi, sotilasvyö ja kivääri. Juuri pääministeri Cajander oli elokuussa 1939 puheessaan todennut, että on hyvä, ettei armeijalle ollut hankittu sotakalustoa varastoissa ruostumaan ja sotilaspukuja koiden syötäväksi

 

 

Kertomukset